زبان ترانزیل

لیست یادداشت‌ها rss

  • مدارک ثبت زبان ترانزیل (دوشنبه 13 فروردین 1397 21:53)
    کلمه ترانزیل در این زبان به معنی فراگیر و جهانی می باشد که نماد اصلی آن یک دایره است. مقاله ارائه شده این زبان به طور رسمی ثبت شده است که در زیر تصویر نسخه اصلی و نیز آگهی آن در روزنامه رسمی را مشاهده می کنید .
  • آشنایی با زبان ترانزیل (دوشنبه 13 فروردین 1397 21:37)
    مالک القدوس زبان ترانزیل (TERANZIL) زبان جامع گفتاری و نوشتاری براساس ارتباط تصویری و نمادین گسترش فناوری های ارتباطی و استفاده روز افزون از وسایل ارتباط جمعی در دهه های اخیر موجب ارتباط بیشتر و سریع تر، بین شهروندان هم زبان کشورها با یکدیگر شده است ولی در حال حاضر در بین شهروندان غیر هم زبان کشورهای مختلف، و حتی با...